Wielu spracjalistów w jednym miejscu dla Twojego zdrowia!


Zapraszamy do rejestracji - 32 293 07 37 

 

Poradnie Unit

DBAMY O TWOJE ZDROWIE


Irydolog, techn. farmacji Marek Żelichowski 

Irydologia – to metoda całościowej oceny stanu zdrowia na podstawie obrazu tęczówki oka. Irydolog ogląda przez szkło powiększające tęczówkę oka i opierając się na jej wyglądzie, zmianach i specjalnych znakach
irydologicznych może stwierdzić u badanej osoby skłonności genetyczne do chorób oraz aktualną kondycję organizmu.

Równocześnie można otrzymać informacje dotyczące pojedynczych ziół oraz wieloskładnikowych mieszanek wg receptury Ojca Klimuszki, mających na celu skorygowaniestwierdzonych dolegliwości. 
Irydolog zaproponuje również inne, naturalne sposoby poprawy i utrzymania dobrego zdrowia.